Aktuellt

  • Få koll på VVS-symbolerna

    I vår bransch händer det att rören krockar i ritningarna med t.ex. ventilationen eller undertaket. Som byggare är det därför bra att ha en grundläggande förståelse för hur rören ska dras. När många olika parter är inblandade i projekteringsfasen uppstår ibland krockar. Olika personer ritar ventilationen, elen, undertaket och balkarna. En del... läs mer »
  • Rena jobb i känsliga miljöer

    Sommaren var både solig och arbetsam för oss på Nordisk VVS. Flera spännande uppdrag har sträckt sig över sommarmånaderna, däribland installation av medicinska gaser på Södersjukhuset i samband med att en av vårdavdelningarna byggs om. VVS-installationer i känsliga miljöer har blivit något av en specialitet hos oss på Nordisk VVS. Att arbeta... läs mer »