Få koll på VVS-symbolerna

29 oktober, 2013

I vår bransch händer det att rören krockar i ritningarna med t.ex. ventilationen eller undertaket. Som byggare är det därför bra att ha en grundläggande förståelse för hur rören ska dras.

När många olika parter är inblandade i projekteringsfasen uppstår ibland krockar. Olika personer ritar ventilationen, elen, undertaket och balkarna. En del konsulter har inte heller praktisk erfarenhet från byggarbetsplatser. För att säkerställa ett smidigt byggprojekt är det värdefullt att ha övergripande koll på VVS-ritningarna, t.ex. om rören går uppåt eller nedåt.

Åt vilket håll går rören?

25252

Rör som dras vertikalt betecknas på ett speciellt sätt på VVS-ritningar:

  • Ett sträck ovanför dimensionsangivelsen visar att rören går nedåt till våningen under.
  • Ett sträck under dimensionsangivelsen visar att rören går uppåt.
  • Ett sträck både över och under dimensionsangivelsen visar att ledningen stannar inom våningsplanet.
  • När det saknas streck går ledningen genom våningsplanet.
  • Vill du veta mer om VVS-ritningar?

Inom VVS finns en mängd olika beteckningar och symboler. Ett tips är att ha VVS Företagens teknikhandbok i bokhyllan – där finns allt du behöver veta.

Du är också varmt välkommen att kontakta oss på Nordisk VVS med dina VVS-frågor eller funderingar.

Till alla nyheter