Foto: David Lagerlöf

Inga enkla lösningar på Södertälje Sjukhus

14 april, 2022

Vid totalrenoveringen av Södertälje Sjukhus entrébyggnad står vi för installationerna av VS, kyla och medicinska gaser.  Projektet innebar många utmaningar eftersom ritningarna från 60-talet i många fall inte stämde, materialbristen ställde till det och installationsutrymmena var trånga. Dessutom ställer sjukhusmiljön mycket höga krav på renhet, dammfrihet och säkerhet. Men utmaningar är utvecklande och Nordisk VVS har den perfekta kompetensen för uppdraget som avslutades i mars 2022.

”Vi kommer kanske tio meter innan vi ställs inför ett nytt problem som tar två timmar att lösa”, säger Kristoffer Frisell, projektledare (bilden).

VVS-forum besökte oss på plats och skrev ett reportage som du kan läsa här.

Foto: David Lagerlöf

Till alla nyheter