Låt tidsplanen bli din bäste vän

21 mars, 2014

Har du någon gång varit på ett bygge som stått stilla? Frustrerande, eller hur? Vi på Nordisk VVS vill tipsa om hur du undviker den här jobbiga situationen genom att aktivt jobba med tidsplanen från start till slut i projektet.

Tidsplanen är ett centralt verktyg för att nå målet, det vill säga att bli klar med bygget i tid. Tidsplanen lägger grunden för god kommunikation i projektet eftersom den samordnar alla inblandade aktörer och anger ordningen för de olika delmomenten. Hur kommer det då sig att nödvändiga byggdelar inte alltid levereras i tid eller projektets olika yrkesgrupper hamnar i otakt?

För att undvika krockar mellan olika arbetsmoment och onödig väntan på byggvaror, finns det några smarta saker att tänka på som underentreprenör:

Engagera dig redan från start

I början av projektet har du ett unikt tillfälle att ge dina synpunkter på tidsplanen. Här finns det möjlighet att belysa eventuella risker, lyfta fram möjligheter samt att flagga för om något inte är realistiskt planerat. Det är svårare att påverka i efterhand, så ta chansen så tidigt som möjligt i projektet.

Ta hänsyn till leveranserna

Som underentreprenör behöver du säkerställa att beställnings- och leveranstiderna för dina olika varor är korrekt införda i tidsplanen. Dubbelkolla att dina faktiska leveranstider stämmer med det som är estimerat i tidsplanen. På så sätt visar du respekt för alla inblandade parter och bidrar till att el, rör, ventilation och målare smidigt kan fortsätta arbetet efter varandra.

Se tidsplanen som ett levande dokument

Det fungerar inte att sätta en tidsplan i början av projektet och sedan hoppas att allt kommer att lösa sig. Tidsplanen måste löpande följas upp och revideras. Genom att se tidsplanen som projektets viktigaste verktyg, ökar du chansen att möta den.

Till alla nyheter