Stress på bygget – ett kostsamt folkhälsoproblem

4 november, 2014

Det är olyckligt när projektens genomförande sviktar till följd av förhastade beslut. Men det största problemet är i slutändan underleverantörens och beställarens välmående som påverkas av den uppenbara stressen i branschen.

Den onda cirkeln i byggbranschen

Problemen börjar oftast i upphandlingen där beställare och underleverantörer målar in sig i hörn. Beställaren har i uppdrag att finna den snabbaste och minst kostsamma underleverantören till sina projekt. Underleverantörerna tävlar i sin tur i hur lågt de kan gå i pris och på hur kort tid de kan utföra arbetet – för att på så sätt vinna uppdraget. Allt fler montörer kopplas in för att pressa ner tiden, men som vi alla redan vet blir soppan inte godare i takt med att fler kockar försöker lägga sin hand på slutresultatet.

Tystnaden skapar konflikter

Planeringen tar allt oftare inte höjd för oförutsedda förändringar i projekten, som till exempel sjukfrånvaro eller vid andra resursmässiga bortfall. Detta innebär att färre arbetare får utföra jobb anpassat efter stora resurser, men utan att göra nödvändiga förändringar i planeringen. Det resulterar i en förhöjd beläggning på den befintliga resursen och ett arbetsklimat som öppnar upp för sviktande kvalité och bristande säkerhet, orsakad av en stressfylld arbetsmiljö.

Tydlig byggplanering skapar stressfri miljö

Att plocka bort tidspress och prispress i en handvändning är lättare sagt än gjort. Det vi däremot kan göra är att gemensamt ta ett ansvar för att sätta en realistiska målbild samt hålla en kontinuerlig och transparent kommunikation för en bättre samordning i projektet. Detta får vi genom att utföra en tydlig byggplanering på förhand och se till att samtliga inblandade, både byggledare och underleverantörer, är väl insatta och förstår innebörden av arbetet som ska utföras.

Kommunicera för ett bättre samarbete

Vi förespråkar korta och relevanta byggmöten för att stämma av projektets status. Här kan tidsplanen diskuteras och eventuella korrigeringar göras utefter oförutsedda händelser. Detta betyder inte att tidsplanen förlängs, utan snarare att man strukturerar om och ser över nya möjligheter i hur man på bästa sätt optimerar arbetet utan att stress uppkommer och säkerhetsrisker uppstår. Vi får heller inte glömma bort att kostnaden för utbrändhet kan kosta mer än de desperata försöken med att bunta ihop projekt och pressa alla inblandade till det yttersta för att hålla tidsplanen.

5 tips för en stressfri arbetsmiljö

  • Transparens i byggprojektets arbetsgång
  • Tydligare byggplanering
  • Snabba och frekventa byggmöten
  • Bättre samordning genom kommunikation
  • Realistiska målsättningar hos både beställare och leverantör

Vill du veta mer om hur Nordisk VVS jobbar för en stressfri och säker arbetsmiljö? Tveka inte att kontakta oss.

Till alla nyheter