Tydligare anbud för ett lyckat projekt

19 oktober, 2014

Allt oftare uppstår missförstånd mellan byggfirmor och underleverantörer när det kommer till att skriva offerter och vara tydlig med sitt anbud – vad som ingår, vad som inte ingår och hur viktig information ramlar mellan stolarna. Vi på Nordisk VVS vill uppmärksamma ett allt vanligare problem, med flera tydliga lösningar.

Vid byggföretagets upphandlingsprocess av en totalentreprenad blandas det ofta in flera leverantörer för att finna den som är lämpligast för jobbet. Prispressen tar vid och den som lyckas sälja in den snabbaste och billigaste lösningen får i slutändan jobbet.

Läs det finstilta

Vad många däremot missar är att läsa anbudet. Istället fokuserar upphandlaren på priset och glömmer att läsa det finstilta bortom sida 1. I anbudet står det nämligen tydligt vad som ingår och inte ingår, men inte alla uppmärksammar upphandlaren på var denna information finns.

Tydlighet varar längst

Vi som underleverantörer har en skyldighet att skriva tydliga anbud, men även att föra en öppen dialog med våra beställare så att inga missförstånd uppstår. Ett anbud som inte kommunicerats kan leda till försenade projekt och kostsamma insikter. Vad händer till exempel när byggprojektet står färdigt, men utan att ventilationstrumman har blivit installerad, enbart för att det inte stod med anbudet på den prispressade offerten?

Alla har ett ansvar

Det är förstås inte enbart leverantörens skyldighet att skriva tydliga anbud, utan lika mycket ansvar ligger på beställaren att ställa krav och vara noga med att ta del av all information. Här nedan får ni flera bra tips från oss på Nordisk VVS på hur ni säkerställer ett lyckat projekt.

Tips för en lyckad upphandlingsprocess

  • Lämna korrekta och kompletta upplysningar från början. (För leverantören)
  • Läs igenom anbudet en extra gång. Är du leverantör så är det din skyldighet att uppmärksamma beställaren på rätt information (För beställaren och leverantören)
  • Var snabbt tydlig med var upphandlaren kan ta del av vad som ingår och inte ingår. Tips: Skriv på offertens första sida på vilken sida upphandlaren kan ta del av informationen. (För leverantören)

Vill du veta mer om hur vi arbetar med anbud och beställningar? Tveka inte att kontakta oss.

Till alla nyheter