Undvik vattenskador med en vattensäker VVS-montör

13 maj, 2014

VVS-montörer lever ständigt med risken för vattenskador. Varje dag utför vi arbetsmoment som – om de inte utförs på rätt sätt – kan leda till att tusentals eller miljontals kronor fullkomligt rinner iväg för beställaren. 

Med den pressen är det klart att man kan bli nervös som VVS-montör. Men det finns tydliga regler och rutiner att luta sig emot i arbetet. De befintliga kvalitetssystemen anger bästa praxis för monteringen av produkterna, installationen, kontroller och intyg. Som beställare behöver du alltid kontrollera att din VVS-montör uppfyller kraven.

2 tips för vattentäta installationer:

Som beställare är det avgörande att anlita ett auktoriserat VVS-företag enligt Säker Vatteninstallation. Idag finns det 1596 auktoriserade VVS-företag, däribland vi på Nordisk VVS. Antalet auktoriserade företag har vuxit kraftigt de senaste åren. Den positiva utvecklingen beror på att både beställare och försäkringsbolag ställer allt högre krav. Här kan du se alla auktoriserade företag.

Branschreglerna utgör minimikrav för hur en VVS-installation ska utföras. Utöver att anlita ett VVS-företag som följer branschreglerna är det värt att kolla upp leverantörens eget kvalitetssystem. På Nordisk VVS har vi till exempel noggrant utformade arbetsrutiner för provtryckning och täthetsprovning. Kontakta oss så berättar vi mer!

Till alla nyheter