Visste du att de flesta vattenskador sker inom 5 år?

20 maj, 2015

Går det att bygga bort vattenskador? Ja och nej. En vattenskada kan uppstå av flera anledningar. De flesta beror på läckande rör och rörkopplingar. Det kan även vara den mänskliga faktorn som är anledningen, att telefonen ringer och montören glömmer slutföra det han höll på med. Men en vattenskada behöver inte alltid uppstå av att någon har gjort fel. I många fall beror det på att man valt fel övergångskopplingar vid sammankoppling av olika material.

I listan nedan har vi sammanställt några råd om hur du minskar risken för vattenskador.

Provtryck ofta

Att inte provtrycka på grund av ett pressat schema är det dummaste man kan göra. Inbyggda rör ska dessutom helst provtryckas i omgångar. Planera in tid för provtryckningar och egenkontroller redan från början så att alla vet vad som gäller.

Provtryck med luft

I känsliga miljöer provtrycker vi med luft istället för vatten och undviker på så sätt skador på ömtåliga golv och material. Det innebär lite mer jobb men är klart värt det i längden. För att få provtrycka med luft krävs en Swedac-ackreditering som du kan läsa mer om här.

Använd originaldelar

Om du byter ut material är det viktigt att du försäkrar dig om att det är av godkänd svensk standard. En del oseriösa aktörer försöker komma billigare undan genom att byta ut materialet utan att ha fått ok från beställaren. Något som kan ställa till problem då en del komponenter inte är gjorda för vårt svenska vattentryck och därför kan hålla sämre. En annan viktig faktor är att inte blanda olika fabrikat, då gäller nämligen inte garantin från tillverkaren.

Skaffa en bra försäkring

Skulle olyckan trots allt vara framme så är det viktigt att ha en bra försäkring. Många företag glömmer att uppdatera sin försäkring i takt med att företaget växer och ökar i omsättning, något som kan bli väldigt kostsamt om olyckan skulle vara framme. Se därför till att gå igenom försäkringen med jämna mellanrum.

Respektera omgivningarna

Ha insikt om att det du sysslar med kan medföra stora skador. Gör en riskanalys av arbetet du ska utföra innan du sätter igång. Bevaka systemet under igångsättningen och kör aldrig igång ett system på en fredag!

Lär av dina misstag

Vattenskador händer alla men det som kännetecknar en seriös firma är hur den hanterar och lär av situationen. Vi gör alltid en utvärdering av varför skadan uppkom och hur vi kan undvika att det händer igen.

Vattenskador kan och kommer att hända men det går att förebygga dem genom att vara noggrann och inte stressa igenom viktiga moment. Kontakta en expert på vattenskador.

Till alla nyheter