Djursholms slott – ledningsplats vid extraordinära händelser

28 augusti, 2014

För Djursholms kommun utgör Djursholms slott en central ledningsplats vid extraordinära händelser eller höjd beredskap. Därför säkras nu slottet som ledningsplats genom att kommunen låter uppföra en kompletterande byggnad med utrymme för reservkraftaggregat. I samband med tillbyggnaden uppförs även en byggnad för sophantering. Projektet genomförs med statsbidrag från myndigheten för Samhällskydd och Beredskap. Nordisk VVS gör samtliga VS-installationer i projektet på uppdrag av Metrolit Byggnads AB under hösten 2014.

Fakta

: