Driftledningscentralen i runda huset byggs om

19 november, 2012

När Trafikverkets driftledningscentral byggs om installerar Nordisk VVS ny komfortkyla. Driftledningscentralen i det runda huset nära Stockholm Central ansvarar för att tågtrafiken i mellersta Sverige flyter på utan problem. Arbetet kräver därför mycket noggrann planering med tanke på att eventuella avbrott i systemet kan få allvarliga konsekvenser för tågtrafiken. Uppdragets värde uppgår till 1,6 mkr.

Projektet står klart i maj 2013.