Förberedelse för syrgastank vid Dalens sjukhus

28 augusti, 2014

För att möta det framtida vårdbehovet ska Dalens sjukhus i Enskededalen byggas ut med nya avdelningar. Samtidigt byggs även en stor tank vid sidan av byggnaden som ska förse de nya avdelningarna och resten av sjukhuset med syrgas. Vi på Nordisk VVS drar nya rör fram till de befintliga rörinstallationerna för medicinska gaser. Vår uppdragsgivare i projektet är Metrolit Byggnads AB.

Fakta

Adress:
Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6, Enskededalen
Uppdragsgivare:
Metrolit Byggnads AB