Hyresgästanpassning i kvarteret Repslagaren

4 februari, 2016

Fastigheten på Grev Turegatan har stått tom en längre tid och nu ska Åkes Sundvall hyresgästanpassa nio våningar till kontorslokaler. Nordisk VVS tar över uppdraget från en tidigare firma, vilket är en utmaning då det är svårt att veta vad som redan är utfört och säkrat. Vår första etapp blir att riva ut halvfärdigt arbete och inventera hela jobbet. Vi får provtrycka med luft istället för vatten, eftersom vi inte har tillräcklig kunskap om tidigare utfört arbete och inte vill riskera vattenskador. Arbetet beräknas vara färdigt i mars 2016.