JS Place i Danderyd

19 september, 2013

JS Place är ett nytt kombinerat spa, gym och konferensanläggning i Danderyd. På uppdrag av Fastighets AB Bergudden, installerar Nordisk VVS kyla, nya ventilationsaggregat och bygger om undercentralen i fastigheten. Uppdraget värde uppgår till 4,1 miljoner kronor och projektet färdigställs i november 2013.