Nya entréer och ny operationsavdelning på Huddinge sjukhus

17 juni, 2014

Under sommaren passar Locum på att byta ut gamla entrépartier vid Huddinge sjukhus mot nya. Arbetet genomförs i olika etapper och omfattar även en uppfräschning av ytskikten samt förbättring av tillgängligheten. Vi på Nordisk VVS installerar ny värme i entréerna i byggnaderna M4 och F2. Projektet pågår under sommaren och färdigställs i slutet av augusti 2014.

Vi är involverade i ytterligare ett projekt vid sjukhuset. En cirka 330 kvm stor operationsavdelning ska byggas om med två stycken nya operationssalar samt tillhörande ytor såsom desinfektionsrum, sterilförråd, uppvakningsplatser och väntrum. Den nya operationsavdelningen ska stå klar 15 september 2014 då den tas i bruk. Nordisk VVS installerar vatten, kyla och medicinska gaser i projektet. Uppdragets värde uppgår till cirka 900 tkr.

Fakta

Projekt:
Ombyggnation entrépartier och operationsavdelning
Typ av VS-uppdrag:
Installation av värme, vatten, kyla och medicinska gaser
Färdigställt:
September 2014