Nyproduktion av förskola i Kärrtorp

20 juni, 2013

Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) bygger en ny förskola i Kärrtorp som ska stå klar till maj 2014. Nordisk VVS kommer påbörja vvs-arbetena efter årsskiftet då rivningen av den gamla förskolan är genomförd och den nya stommen är rest. Uppdragets värde uppgår till ca 1,8 mkr.