Ombyggnad av Idrottshuset vid Militärhögskolan Karlberg

10 maj, 2014

Idrottshuset vid Militärhögskolan Karlberg, även kallat Fysborgen, byggs om. Omklädningsrummen, gymmet och sporthallen uppgraderas för att möta träningsbehovet hos studenter och lärare. Ny ventilation kommer även att installeras. Nordisk VVS utför VS-arbetena i projektet.