S:t Görans sjukhus

12 april, 2013

Projektet omfattar två provisoriska paviljonger, den ena för en ny medicinsk expedition och den andra för en ny sprutbytesmottagning vid S.t Görans sjukhus. Nordisk VVS har på totalentreprenad dragit fram servisledningen för avlopp, värme och vatten. Uppdragets värde uppgår till cirka 300 000 kr.