Storköksombyggnad i förskolan Arken

19 november, 2012

På förskolan Arken i Hagsätra gör Nordisk VVS alla vvs-installationer på uppdrag av JMW Bygg. Arbetet omfattar bland annat nya golvbrunnar, rörinstallationer och nytt fläktrum i samband med att förskolans kök byggs om. Ordervärdet är cirka 500 tkr.

Projektet kommer att färdigställas i december 2012.