Värmeinstallation på Ålstensskolan

17 oktober, 2014

Ålstensskolan är en F-5 skola med 600 elever belägen i Bromma, Stockholm och just nu förbättras skolmiljön i lokalen. Vi ser till att installera nya radiatorer och energieffektiviserar. Uppdragsgivare: JMW Bygg