Vi tar hela ansvaret för samordning av stambytet

Nordisk VVS har bytt stammar och renoverat badrum i fastigheter i och kring Stockholm sedan år 2000. Vår uppdragsgivare är oftast en byggprojektledare men vi arbetar även på direkt uppdrag från en brf-styrelse med en engagerad byggledare.

Som totalentreprenör tar vi helhetsansvar för samordning, bas-U och P med ansvar gentemot beställare, eventuella underentreprenörer och myndigheter.

Vi arbetar enligt en väl beprövad process:

1 Projektering

När ett projekt har klartecken startar projekteringen. Vi tittar närmare på fastigheten med dess specifika förutsättningar för att avgöra hur arbetet ska utföras på bästa sätt.

2 Planering

I planeringsstadiet stämmer vi av tidsplaner och praktiska arrangemang som var etableringar ska placeras, sanitet etc med er. Om ni önskar sätter vi upp en digital portal för tidsplaner, kommunikation inom projektet och ett digitalt showroom med tillvalshantering för de boende.

3 Informationsmöten

Projektet startar med ett informationsmöte för alla boende där vi berättar allmänt om hur stambytet går till. Därefter har vi personliga möten med varje lägenhetsinnehavare då vi i lugn och ro informerar om hur arbetet kommer att gå till i den lägenheten. Vi hjälper också till med tillvalshanteringen vid detta möte.

4 Stambytet

När arbetet startar är tidsplanen klar så att hela processen har en förutbestämd ordning. Vi följer den plan vi av erfarenhet vet är den mest effektiva för att arbetet ska flyta så smidigt som möjligt.

5 Slutbesiktning

Efter avslutat projekt sker en besiktning av en oberoende besiktningsman. Besiktningen ska säkerställa att arbetet utförts enligt beställning och att det som kan förväntas är levererat enligt befintliga regelverk.

6 Uppföljning

När ett projekt är avslutat och godkänt av besiktningsman är vi tillgängliga under garantitiden. Beställare och boende får dokumentation och skötselanvisningar.