Installation av steriliserade rör

Kontakta oss för VVS-installationer i känsliga miljöer. Våra montörer har lång erfarenhet och god kännedom om medicinska gaser och SIS handbok. Vi har Lödarprövningscertifikat och utbildning i skyddsgaslödning.