Stadsgas i Stockholm

Nordisk VVS har behörigheten att arbeta med stadsgas i Stockholms gasnät enligt Svenska Gasföreningens Auktorisationsnämnd. Det betyder att vi kan hjälpa företag med gasfrågor vid ombyggnationer, stambyte och nybyggnationer.